ČLANOVI DRUŠTVA ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA OSIJEK SUDJELOVALI U RADU GODIŠNJE IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE UDRUGE DIJABETIČARA NAŠICE, 29. OŽUJKA 2014. GODINE

Članovi Društva u sastavu Ema Pelesky, Krunoslav Kurilj i Zlata Halusek posjetili su dana 29. ožujka 2014. godine udrugu dijabetičara Našice i sudjelovali u radu Godišnje izvještajne Skupštine Društva Našice.

Gosti na Skupštini su bile Udruge dijabetičara Istočne Hrvatske koje su također aktivno sudjelovale u radu Skupštine Društva.

Nakon sjednice Skupštine, gosti i članovi Društva Našice družili su se uz muziku i domjenak.