Projekt za 2015. godinu

Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek prijavilo je na natječaj grada Osijeka projekt pod nazivom "EDUKACIJA DIJABETIČKIH BOLESNIKA ZA KORIŠTENJE MODERNIH TEHNOLOŠKIH POMAGALA, U SVRHU BOLJE REGULACIJE BOLESTI I POBOLJŠANJA KVALITETE ŽIVOTA"

Ciljevi:

Dijabetičarima omogućiti pristup modernoj tehnologiji vezanoj za dijabetes i ono što je najvažnije: modernoj, kvalitetnoj i kontinuiranoj edukaciji i motivaciji.
Na ovaj način ćemo  povećati kvalitetu života dijabetičara, odgoditi i spriječiti skupe dijabetičke komplikacije (sljepoća, amputacije, problemi s bubrezima, krvožilnim sustavom i tako dalje).
Želimo omogućiti bolju edukaciju i povećanje šansi za kvalitetan život osobama oboljelima od dijabetesa.

Također olakšati komunikaciju s liječnicima specijalistima, koji bi od pacijenata putem interneta dobivali detaljne izvještaje kontrole glukoze u krvi, što bi im uvelike olakšalo određivanje daljnjeg tijeka liječenja.

Aktivnosti:

Nabava i opremanje edukativnog informatičkog laboratorija u kojem će biti dostupne najnovije tehnologije povezivanja medicinskih senzora, aparatića za mjerenje glukoze u krvi, inzulinskih pumpi i slično. Sve je potrebno povezati sa informatičkom opremom, te internetom.
Izrada posebne baze podataka u koju će osobe oboljele od dijabetesa unositi svoje razine glukoze u krvi i inzulinske doze, moći ih pregledavati, učiti iz njih i razmjenjivati sa svojim liječnicima putem interneta.
Nabava i opremanje kompleta (prijenosno računalo + hardverski interface + software) pomoću kojih će biti moguće učitati i analizirati rezultate mjerenja sa aparatića za mjerenje glukoze u krvi, inzulinskih pumpi, te ručni unos.
Kontinuirana edukacija i usavršavanje dijabetičkih volontera, kako bi ključna znanja vezana za dijabetes i tehnologiju uspješno prenosili ostalim dijabetičarima.

Očekivani rezultati:

Na ovaj način će velik broj dijabetičara moći na jednom mjestu, a po potrebi i u vlastitom domu educirati se, analizirati i učiti iz svojih rezultata dijabetičke samokontrole.

Liječnicima će se olakšati uvid u rezultate mjerenja glukoze u krvi i stupanj samokontrole, te samim time olakšati donošenje oluka o nastavku liječenja, titracije doza inzulina,...
Povećati će se kvaliteta života dijabetičara i poboljšati samokontrola osnovne bolesti. Također, dugoročno ćemo pozitivno utjecati na smanjenje ogromnih troškova u zdravstvu koji se odnose na tretiranje loše reguliranih i needuciranih dijabetičara.

Dijabetički bolesnici kojima su uslijed razvoja komplikacija uzrokovanih dijabetesom (slijepilo, amputacije ekstremiteta, zatajenje bubrega,...) lakše bi komunicirali sa liječnicima specijalistima na način da bi im putem interneta slali detaljne izvještaje i statističke analize očitanja glukoze u krvi.