TAJNICA DRUŠTVA ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA OSIJEK SUDJELOVALA U RADU GODIŠNJE IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE UDRUGE DIJABETIČARA DONJI MIHOLJAC

Na redovnoj Godišnjoj skupštini Udruge dijabetičara Donji Miholjac pored članova te Udruge u radu Skupštine su sudjelovale Udruge dijabetičara Istočne Hrvatske, Predsjednik Gradskog vijeća Donjeg Miholjca i Ravnatelj Doma zdravlja Donji Miholjac.

Rad Skupštine se odvijao u prijateljskom ozračju uz miris proljetnih đurđica koje su bile poredane na radnim stolovima.

Nakon radnog dijela Skupštine gosti i članovi Udruge se se družili uz obilni domjenak i veselili uz muziku.

U Donjem Miholjcu, 26. travnja 2014. godine