Program obilježavanja svečanosti 40.-te obljetnice Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek, koja će se održati 21. listopada 2016. godine, s početkom u 11:30 sati u Velikoj dvorani HGK-a, Županijskoj komori Osijek, Europske avenije 13, 31 000 Osijek

1. IZVEDBA HIMNE „LIJEPA NAŠA DOMOVINO“
2. POZDRAVNA RIJEČ DOMAĆINA SVEČANOSTI IVANA KLANCA
3. DOMAĆIN IVAN KLANAC NAJAVLJUJE SARU GREPO, NOVINARKU KOJA ĆE VODITI CJELOKUPNI PROGRAM SVEČANOSTI

I. DIO SVEČANOSTI

O SLAVLJENIKU

Svaka lijepa priča, pa i ova, počinje: Bila jednom jedna skupina dobrih ljudi koji su se našli jednog lijepog dana...............

Bilo je to davne 1974. godine, u mjesecu prosincu, kada se nekolicina dobrih ljudi sastala u prostorijama knjižnice tadašnje Opće bolnice Osijek, na adresi Park Lenjina 1, sadašnji Park Katarine Kosače i dogovorili se da osnuju društvenu organizaciju pod nazivom „Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek“. Izabrali su svog prvog predsjednika i predsjedništvo Društva na čelu s pok. Mirkom Šušnjarom i krenuli, početkom 1975. godine, u zajedničku borbu protiv dijabetesa. Tada su zaboravili registrirati Društvo, pa su to učinili naknadno u listopadu 1976.g. u šali, mogli bismo reći da je Društvo „rođeno“ 1974. godine, a „kršteno“ 1976.godine.

Danas bismo ovako odredili slavljenika i njegove ciljeve:
Društvo je socijalno-humanitarna, neprofitabilna i nevladina udruga za zaštitu od dijabetesa u koju se dobrovoljno učlanjuju dijabetički bolesnici, zdravstveni djelatnici i građani koji žele pomagati u rješavanju problema dijabetičkih bolesnika na području grada Osijeka, odnosno na području djelovanja Županijskog centra za dijabetes, endokrinologiju i bolesti matabolizma Kliničkog bolničkog centra Osijek, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka u poboljšanju i unaprjeđivanju liječenja dijabetičkih bolesnika i njihovog položaja u skladu s općim razvojem društva.

Udruga je dugogodišnji član Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, a HSDU je član Međunarodne dijabetičke federacije (IDF). Hrvatski savez dijabetičkih udruga, prenoseći međunarodna iskustva u radu i djelovanju nevladinih udruga, odnosno udruga civilnog društva, osposobio je članove – volontere svoje udruge da mogu samostalno organizirati i sudjelovati u mnogom projektima udruga civilnog društva, kao i u raznoraznim akcijama i događanjima.

Udruga je bila suorganizator, zajedno sa HSDU-om, i domaćin 5. Hrvatskog kongresa osoba sa šećernom bolešću koji je u Međunarodnoj godini volontera bio u cijelosti posvećen volonterima i volonterskom radu u udrugama. Medicinska tema bila je posvećena dijabetičkom stopalu. Kongres je održan u Bizovačkim toplicama od 5. do 7. listopada 2001.godine. Pokrovitelji Kongresa bili su Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Poglavarstvo Osječko-baranjske županije i Poglavarstvo Grada Osijeka. Gotovo 400 sudionika Kongresa, od kojih čak 50-tak medicinske struke, sudjelovalo je u radionicama na temu: “Volonterski rad članova udruga”, “Iskustva volonterskog rada u dijabetičkim udrugama”, “Odnosi s javnošću”, “Odnos s donatorima, stjecanje sredstava”, “Planiranje i izrada projekata”.
Medicinske teme su bile: “Dermatološke promjene u stopalima dijabetičara”, “Detekcija dijabetičkog stopala u ordinacijama opće prakse”, “Uloga medicinske sestre u prevenciji i liječenju dijabetičkog stopala”, “Osoba sa šećernom bolešću kao edukator” i dr.
Udruga je izdala Zbornik sažetaka radova Kongresa.

Značajna aktivnost Društva jest i izdavaštvo. U travnju 2000.god. izdan je stručni priručnik pod naslovom “Kako živjeti sa šećernom bolešću” autorica Nevenke Kovačić, vms, Marice Petričević – Osmanagić, vms i Danice Keleković, vms, koje su u svakodnevnom kontaktu s dijabetičarima u Županijskom centru za dijabetes Interne klinike Kliničkog bolničkog centra Osijek spoznale da pacijenti u trenutku saznanja da boluju od šećerne bolesti daživljavaju stres, nevjericu, zbunjenost i ponekad trenutačnu potrebu da dobiju odgovor na pitanje kako zapravo dalje živjeti sa šećernom bolešću. Priručnik je tiskan u 1500 primjeraka, a kasnije dotiskan.

U okviru projekta pod nazivom “Ostvarivanje i zaštita prava osoba sa šećernom bolešću (u funkciji preuzimanja dijela odgovornosti za vlastito zdravlje)”, a koji je financiran od strane Vladinog ureda za ljudska prava u 2003.godini, izdana je brošura: "Što je važno znati o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti osoba sa šećernom bolešću" autora Marije Vrkić, dipl.iur. i Zvonimira Biskupovića, dipl.iur.

Uočivši i valorizirajući socijalno-humanitarni rad Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek, Gradsko vijeće Grada Osijeka, iskazujući zahvalnost svih građana grada za značajan doprinos u promicanju zdravstvene kulture građana grada Osijeka, dodijelilo je udruzi povodom 2. prosinca, Dana Grada, 1999.god. priznanje “Pečat Grada Osijeka”.

Društvo ima već dugogodišnje međunarodno iskustvo, surađujući aktivno s Udrugom dijabetičara grada Pécsa iz Republike Mađarske, a u okviru suradnje gradova – prijatelja Osijeka i Pécsa. Na temeljima navedene suradnje i Hrvatski savez dijabetičkih udruga i Nacionalni savez dijabetičara Mađarske potpisali su Povelju o suradnji nacionalnih udruga.

Mnogobrojni članovi Društva sudjelovali su i sudjeluju u ostvarivanju projekata a mnogi i kao voditelji projekata: (Nikola Mak, pok. Mladen Došen, pok. Ivan Jakšić, Zvonimir Biskupović, Ema Peleskey, Krunoslav Kurilj, Ivan Klanac i drugi) bili su, ili jesu suradnici na nekoliko projekata HSDU-a ili Društva. Članovi Društva sudjelovali su u provedbi mnogih projekata, kao što su:

“Ostvarivanje i zaštita prava osoba sa šećernom bolešću (u funkciji preuzimanja dijela odgovornosti za vlastito zdravlje)”, a koji je financiran od strane Vladinog ureda za ljudska prava u 2003.godini;

„Ispitivanje članova obitelji dijabetičkih bolesnika tipa 2 s ciljem ranog otkrivanja te prevencije šećerne bolesti, promjenom životnog stila“, financiran sredstvima Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske u 2004.godini;

„Prevencija i rano otkrivanje dijabetesa u djece osnovnoškolske dobi“, projekt financiran u 2007. godini sredstvima Grada Osijeka;

„Zdravstvena zaštita-prevencija kroničnih oboljenja (dijabetes)“, financiran sredstvima Grada Osijeka u 2009. godini;

Projekt koji je ostvaren u 2010.godini uz potporu Grada Osijeka:

„Fizička aktivnost (tjelovježba) - važan čimbenik u prevenciji i liječenju dijabetesa“.

Projekt:
Edukacija dijabetičkih bolesnika za korištenje modernih tehnoloških pomagala, u svrhu bolje regulacije bolesti i poboljšanja kvalitete života u 2015.g.

Projekt:
Razmjena znanja, vještina i iskustava u 2016.g.

Projekt :
Pravovremeno otkrivanje novooboljelih osoba od dijabetesa u 2016.g.

Projekt:
Kvalitetan život s dijabetesom u 2016.g.

Naravno, ni jedan od navedenih značajnijih projekata Društva ne bi bilo moguće ostvariti bez aktivnog sudjelovanja i potpore medicinskog osoblja Zavoda za endokrinologiju i bolesti metabolizma Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Osijek, na čelu s tadašnjom voditeljicom Zavoda dr. Silvijom Canecki-Varžić, a danas s voditeljicom prof.dr.sc. Tatjanom Bačun, dr.med.

U ovom kratkom prikazu samo najznačajnijih aktivnosti i događanja slavljenika želimo još istaknuti da je aktivnost prepoznata i u široj društvenoj zajednici, a također i u krovnoj organizaciji dijabetičkih udruga, pa su za svoj značajan humanitarni i volonterski rad nagrađeni mnogi članovi udruge, kao i suradnici na projektima udruge:

Dobitnici nagrada Plakete Saveza i Povelje Saveza su:

Irénke Benczes Denesne dugogodišnja predsjednica pečuškog Društva dijabetičara (Diabéetes Barati Társaság Apácza u.15. 7621 Pécs) za osobiti osobni doprinos u promociji ugleda HSDU-a i osječkog Društva u Republici Mađarskoj, njegujući već 13-godišnju vrlo uspješnu i sadržajnu suradnju osječkog i pečuškog Društva dijabetičara.

Županijski centar za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Interne klinike Kliničkog bolničkog centra Osijek još od daleke 1974.godine, godine osnutka Društva, vrlo aktivno i intenzivno surađuje s osječkim Društvom, u početku na čelu s prof.dr.sc. Antom Ivandićem, zatim prim.dr.Zoranom Švarcom, s prof.dr.sc. Ivanom Prpić-Križevac, zatim sa Silvijom Canecki-Varžić, dr.med., a danas s prof.dr.sc. Tatjanom Bačun, dr.med.

Zvonimir Biskupović jedan od utemeljitelja Društva iz daleke 1974. godine, za osobiti osobni doprinos u radu i djelovanju Društva, Hrvatskom savezu dijabetičkih udruga na dužnostima tajnika, predsjednika i dopredsjednika Udruge u više navrata, te voditelja mnogobrojnih projekata Društva.

pok. Mladen Došen jedan je od utemeljitelja osječkog Društva i dugogodišnji aktivist koji je obavljao i značajne dužnosti kao što su: predsjednik osječkog Društva, dopredsjednik osječkog Društva, član i dopredsjednik Izvršnog odbora Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, isticao se dugogodišnjim humanitarnim radom.

Predrag Ilić, koji je počev od 1996. g. do 2012.g. obnašao dužnost tajnika i blagajnika Društva za zaštititu od dijabetesa Osijek. Sudjelovao je u organizaciji i realizaciji svih aktivnosti Društva i klubova za zaštitu od dijabetesa. Koordinirao rad i djelovanje klubova u okviru aktivnosti Društva i HSDU-a.

Udruga aktivno sudjeluje u akcijama koje su već postale tradicionalne, kao što su: obilježavanje 14. studenog – Svjetskog dana osoba sa šećernom bolešću, “Šetnjom do zdravlja”, “Šetnjom po Papuku” i dr.

Društvo je aktivno sudjelovalo na svim dosad organiziranim sajmovima zdravlja u Osijeku koji se organiziraju u okviru projekta “Zdravi gradovi”.
Financijsku potporu radu udruge već niz godina daje Grad Osijek, Osječko – baranjska županija, I Općina Antunovac, te nekoliko trgovačkih društava.

I tako bismo mogli naširoko i nadugo pričati o slavljeniku, ali kao i svaka dobra i lijepa priča mora dobiti svoj nastavak, pa stoga vidimo se za 5, 10, 15. godine, zar ne!

I prije nego li krenemo na središnji događaj ove svečanosti – dodjelu zahvalnica zaslužnima najavljujem nastup dječjeg zbora „Osječki zumbići“ koji će pod ravnanjem Anje Papa izvesti prigodan glazbeni program.
Korepetitor je Zvonimir Glibušić.

NASTUP DJEČJEG ZBORA „OSJEČKI ZUMBIĆI“

II. DIO SVEČANOSTI

DODJELA ZAHVALNICA POVODOM OBILJEŽAVANJA
40. OBLJETNICE DRUŠTVA

Dobitnici zahvalnica za dugogodišnji doprinos razvitku i potpori radu i djelovanju Društva, promicanju kvalitete življenja osoba sa šećernom bolešću i zdravstvene kulture građana:

1. Grad Osijek
2. Osječko-baranjska županija
3. Hrvatski savez dijabetičkih udruga
4. Klinički bolnički centar Osijek
5. Zavod za endokrinologiju i bolesti metabolizma
6. Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Osijeka
7. Općina Antunovac
8. Gradska četvrt "Retfala Osijek"
9. Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo crvenog križa Osijek
10. Trgovački centar "Portanova Osijek"
11. Dijabetička udruga Orahovica
12. Dijabetička udruga "Zdravlje – Orahovica" )
13. Brodska dijabetička udruga
14. Dijabetička udruga Županja
15. Društvo za zaštitu od dijabetesa Donji Miholjac
16. Društvo dijabetičara Našice
17. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek

Dobitnici zahvalnica za dugogodišnji osobni doprinos razvitku i potpori radu i djelovanju Društva, promicanju kvalitete življenja osoba sa šećernom bolešću i zdravstvene kulture građana i posebice međusobne suradnje udruga:

18. Danica Keleković, bacc. med. tech.
19. Nevenka Kovačić, bacc. med. tech.
20. Marica Petričević, medicinska sestra
21. dr. sc. Silvija Canecki – Varžić, dr. med.
22. Ljiljana Eršek, nastavnica struke Medicinske škole Osijek
23. Marija Vrkić, dipl.iur.
24. prof. dr. sc. Ante Ivandić
25. prim. dr. Zoran Švarc – pokojni,
26. prim. dr. Branimir Tegzeš
27. Mladen Došen – pokojni
28. Zvonimir Biskupović, dipl. iur.
29. Nikola Mak, dipl. iur.
30. Predrag Ilić
31. Ivan Klanac, dipl. ing., predsjednik Društva

Dobitnici zahvalnica za dugogodišnji osobni doprinos zdravstvenoj skrbi i promicanju kvalitete življenja osoba sa šećernom bolešću u gradskim četvrtima i mjesnim odborima Grada Osijeka:

32. prof. dr. sc. Tatjana Bačun, dr. med.
33. prof. dr. sc. Ivana Prpić – Križevac, dr. med.
34. Marija Tripolski, dr. med.
35. Silvija Lešnjaković, dr. med.
36. Biljana Žulj, dr. med.
37. doc. dr. sc. Ines Bilić – Čurćić, dr. med.
38. Branka Muha, medicinska sestra
39. Biljana Lošić, bacc. med. tech.
40. Mirjana Horvat, medicinska sestra
41. Gordana Piperković, medicinska sestra
42. Marinela Marušić, medicinska sestra
43. Katica Vujanac, medicinska sestra
44. Maja Haramina – Uzelac, medicinska sestra
45. Jelena Rupčić, bacc. med. tech.
46. Ana Majdandžić – Ilibašić, baccc. med. tech.
47. Dragica Pavlović, medicinska sestra
48. Anica Budaić, medicinska sestra
49. Jadranka Jukić, medicinska sestra – pokojna, kćer

Dobitnici zahvalnica za svekoliku potporu radu i djelovanju Društva u zdravstvenoj skrbi i kulturi življenja osoba sa šećernom bolešću:

50. Ljekarne Osijek,
51. OTOS d.o.o. "Osijek",
52. Medicinska škola Osijek,
53. Hrvatska udruga studenata sestrinstva Osijek
54. Rosche d.o.o. Zagreb,
55. Bauerfeind d.o.o. Osijek,
56. Salvu S d.o.o., Donja Stubica
57. Abbott Laboratories d.o.o. Zagreb,
58. Zdravstvena ustanova Ljekarne Tripolski Osijek,
59. Tržnice d.o.o. Osijek,
60. Med-Trust
61. Novo Nordisk d.o.o. Zagreb
62. AstraZeneca d.o.o. Zagreb
63. MEDiLAB d.o.o. Zagreb
64. Medis Adria d.o.o. Zagreb
65. Ljekarna Škugor Osijek

Dobitnici zahvalnica za značajan osobni doprinos razviku i potpori radu i djelovanju Društva u temeljnim ustrojbenim jedinicama – klubovima:

66. Gojko Stanić
67. Marija Krišto, predsjednica kluba
68. Darinka Obrst
69. Ema Peleskey
70. Eva Zetović
71. Ana Plavec
72. Mile Tutić, predsjednik kluba
73. Darko Ovničeveić, predsjednik kluba
74. Emica Radić, predsjednica kluba
75. Emilija Tomašević, predsjednica kluba
76. Matija Ažić
77. Štefica Ranđelović, predsjednica kluba
78. Stjepan Bošnjaković, predsjednik kluba
79. Ante Repušić, dipl. oecc.
80. Zoltan Varga, predsjednik kluba
81. Ivan Galo
82. Branimir Gregoran
83. Nikola Stanković
84. Jozo Bertanjoli, tajnik, GČ Retfala
85. Boško Romanić
86. Krunoslav Kurilj, ing. inf., dopredsjednik Društva i predsjednik
kluba

Čestitke svim dobitnicima zahvalnica i još jednom – od srca im veliko – HVALA

III. DIO SVEČANOSTI

VODITELJICA PROGRAMA SARA GREPO POZIVA DOMAĆINA SVEČANOSTI IVANA KLANCA DA SE OBRATI NAZOČNIMA.

DOMAĆIN SVEČANOSTI POZIVA

- IVANA VRKIĆA, GRADONAČELNIKA GRADA OSIJEKA ILI DENISA AMBRUŠA, DOGRADONAČELNIKA

- DRAGANA VULINA, DOŽUPANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

- ANTONIJU BRLEK, DOPREDSJEDNICU HRVATSKOG SAVEZA DIJABETIČKIH UDRUGA

- PROF.DR.SC. TATJANU BAČUN, IZASLANICU RAVNATELJA KBC-a OSIJEK

- DR. SC. SILVIJU CANECKI – VARŽIĆ, DR. MED., DUGOGODIŠNJU STRUČNU SURADNICU DRUŠTVA

- SANDRU BRŠEC ROLIH, PREDSTAVNICU HRVATSKE U MEĐUNARODNOJ DIJABETIČKOJ FEDERACIJI "IDF"

DA SE OBRATE CIJENJENOM SKUPU.

NAKON TOGA, DOMAĆIN SVEČANOSTI IVAN KLANAC POZIVA SVE NAZOČNE NA SVEČANI DOMJENAK I NA DALJNJE DRUŽENJE

Dana 22.04.2016. održana je redovna izborna i izvještajna skupština Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek.

Skupština Društva usvojila je Izvješće za 2015. godinu (kojeg prenosimo u cijelosti), Program rada za 2016. godinu, te izabrala 9 članova Predsjedništva.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I Z V J E ŠĆ E

o radu Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek

u 2015. godini

Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek je socijalno-humanitarna neprofitabilna i nevladina udruga za zaštitu od dijabetesa u koju se dobrovoljno učlanjuju dijabetički bolesnici, zdravstveni djelatnici i građani koji žele pomagati u rješavanju problema dijabetičkih bolesnika na području Grada Osijeka, odnosno na području djelovanja Zavod za endokrinologiju i bolesti metabolizma Klinike za unutarnje bolesti, Kliničkog bolničkog centra Osijek ( KBC Osijek) radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka u poboljšanju i unapređivanju liječenja dijabetičkih bolesnika i njihovog položaja u skladu s općim razvojem društva.

Društvo je dugogodišnji član Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga (nastavno: Savez) koji je član Međunarodne dijabetičke federacije (IDF).

Savez, prenoseći međunarodna iskustva u radu i djelovanju nevladinih udruga, odnosno udruga civilnog društva, osposobila je članove – volontere svoje udruge da mogu samostalno organizirati i sudjelovati u mnogim projektima udruga civilnog društva kao i u raznoraznim akcijama i događanjima.

Društvo je posebne aktivnosti usmjerilo na zaštitu prava pacijenata- dijabetičara, zahtijevajući već niz godina pa tako i u ovoj godini od Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Kliničko bolničkog centra Osijek da riješe radni prostor Zavoda za endokrinologiju i bolesti metabolizma Klinike za unutarnje bolesti KBC Osijek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek tijekom 2015. g. provelo je niz akcija, od kojih bi izdvojili opsežnu akciju mjerenja HBA1c-a i edukaciju na širem području grada Osijeka, odnosno po svim klubovima koji čine Društvo. Akcija je provedena u suradnji sa stručnim suradnicima Zavoda za endokrinologiju i bolesti metabolizma Klinike za unutarnje bolesti KBC Osijek. Ciljana skupina ispitanika bile su osobe koje nisu ranije registrirane kao dijabetički bolesnici. Od izvršenih 92 mjerenja novo otkrivenih je 15 osoba, kojima je otkriven dijabetes. Sugrađani koji su pristupili akciji, dobili su sve potrebne informacije o prevenciji dijabetesa. Potrebnu pozornost usmjerili smo na novootkrivene bolesnike, upoznali ih s aktivnostima Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek, te ih pozvali da se priključe članstvu i na taj način aktivno sudjeluju u zajedničkoj borbi protiv dijabetesa.

  • Društvo je sudjelovalo na obilježavanju Svjetskog dana zdravlja u travnju 2015. godine koje je organizirao Grad Osijek u okviru Projekta „Osijek- zdravi grad“.
  • U lipnja 2015. godine članovi Društva su sudjelovali na XIV susretu „Slatki na Papuku“ na Orahovačkom jezeru u izletištu „Orah“ gdje se je mjerio sudionicima šećer u krvi uz druženje i šetnje.
  • Proveden je plan obilježavanja 14. studeni – Svjetski dana šećerne bolesti. Obilježavanje Svjetskog dana šećerne bolesti Društvo je kao svakih prethodnih godina provelo u suradnji sa Medicinskom školom u Osijeku, i farmaceutskim tvrtkama.

Građanima se mjerio šećer u krvi, krvni tlak i težina, te se djelio

promotivni materijal, povodom obilježavanja Svjetskog dana šećerne

bolesti.

  • Društvo je organiziralo odlazak na Kongres dijabetičara u M. Lošinj 16.-19. travnja 2015.g. gdje smo bili najbrojnije Društvo sa 30 sudionika, a od toga 8 iz kluba mlaadih.

Klubovi za zaštitu od dijabetesa Društva aktivno su se uključili u obilježavanje Svjetskog dana dijabetesa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Posebno želimo pohvaliti rad Kluba mladih „Dianet“ koji su tijekom 2015. g. bili izuzetno produktivni. Svojim djelovanjem okupili su 20-ak članova, koji su aktivni sudionici svih akcija koje Društvo provodi. Osim sudjelovanja na raznim međunarodnim akcijama (London Bridge Callenge 2015. i košarkaški turnir mladih pod nazivom „Koš za dijabetes“ u Beogradu), posebno bi izdvojili interaktivnu radionicu na temu „dijabetes tipa 1“ koju su proveli u suradnji sa stručnim osobljem Zavoda za endokrinologiju i bolesti metabolizma KBC Osijek i predstavnikom tvrtke „Abbot“. Na radionici su prezentirani najnoviji trendovi dostignuća u istraživanja dijabetesa tipa 1, te sadašnje i buduće tehnologije koje nam pomažu u što boljem praćenju i regulaciji šećera u krvi.

Društvo se prijavilo za natječaj Grada Osijeka za financiranje projekata u 2015. godini s Projektom pod naslovom “Edukacija dijabetičkih bolesnika za korištenje modernih tehnoloških pomagala, u svrhu bolje regulacije bolesti i poboljšanja kvalitete življenja“, voditelja Krunoslava Kurilja.

Projekt je proveden i predano završno izvješće Gradu Osijeku.

U izvještajnom razdoblju održana je Godišnja Izvještajna Skupština Društva dana 22. svibnja 2015. godine na kojoj je prihvaćen Izvještaj o radu Društva u 2014. godini i Izvješće o financijskom poslovanju Društva u 2014. godini kao i Program rada za 2015. godinu i Financijski plan za 2015. godinu

Predsjedništvo Društva održalo je ukupno 8 sjednica.

  • I na kraju, posebno treba naglasiti da sve gore navedene aktivnosti Društva ne bi se mogle provesti bez suradnje i podrške pružene od Stručnog tima KBC Osijek, Zavoda za endokrinologiju i bolesti metabolizma Klinike za unutarnje bolesti, Grada Osijeka i Gradskih četvrti i Mjesnih odbora u Gradu, Doma zdravlja Osijek, patronažnih sestara, profesora i učenika Medicinske škole, Hrvatskog crvenog križa, Gradskog društva crvenog križa Osijek, Hrvatske Matice umirovljenika, Udruge Osijek.
  • Donatora i sponzora: Abbott laboratories d.o.o. Zagreb, Rosche-, Zagreb, Salvus Donja Stubica, Medical Intertrade d.o.o. Zagreb, Lifescan Johanson & Johanson, Novonordisk Hrvatska, AstraZenece, Gradsko poglavarstvo Osijek, „Bauerfeind“, „Wellion“ „Medilab“ KBC Osijek, i drugih donatora.

Proteklo razdoblje rada Predsjedništva Društva obilježeno je s tri problema o kojima će Društvo morati i te kako voditi računa i pokušati ih riješiti.

Prvi problem jest osipanje članstva Društva. U promatranom razdoblju uočena je tendencija stalnog i naglog osipanja članstva Društva, a sadašnje članstvo Društva je mahom visoke životne dobi što zahtijeva posebne mjere i aktivnosti u svezi rješavanja ovog problema.

Drugi problem rada Društva jest financiranje djelatnosti i aktivnosti Društva, jer su prihodi od članarina, donacija, programa i projekata svake godine sve manji i dovode u pitanje normalne i svakodnevne aktivnosti Društva.

I treći problem, je pomlađivanje članstva i programsko uključivanje mlađih i mladih dijabetičara u rad Društva, osmišljavajući aktivnosti primjerene mlađim osobama.

Svakako ovi problemi su poticaj za bolje, drugačije promišljanje o novim inicijativama i aktivnostima Društva u narednom razdoblju.

Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek je u sklopu planiranih aktivnosti za 2016. godinu uspješno osnovalo klub dijabetičara pod nazivom DGOdiab. Klub će djelovati na području gradske četvrti Donji grad, na adresi Trg bana Josipa Jelačića 25 (srijedom od 16:00 do 17:00 sati i petkom od 09:00 do 10:00 sati). Prvotni odaziv od preko trideset građanki i građana na Osnivačku skupštinu kluba pokazatelj je velike potrebe stanovnika Donjeg grada da prošire svoja znanja o dijabetesu. Aktivnim djelovanjem i suradnjom s članovima, te medicinskim osobljem Zavoda za endokinologiju i bolesti metabolizma KBC-a Osijek, s kojim Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek već četrdeset godina ima redovitu suradnju, svaki član dobiva neprocjenjivo iskustvo i informacije koje nedvojbeno pomažu boljoj regulaciji dijabetesa.

20160323_53148 20160323_53141

Kratku uvodnu riječ o razlozima osnivanja i ciljevima djelovanja kluba DGOdiab, te upoznavanje okupljenih s prisutnim članovima Društva održala je gospođa Danica Keleković, stručna prvostupnica sestrinstva sa Zavoda za endokinologiju i bolesti metabolizma KBC-a Osijek, koja je ujedno dugogodišnjia članica Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek i idejna začetnica osnivanja ovoga kluba.

20160323_53213

Riječ je preuzeo Ivan Klanac, dipl. ing., predsjednik Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek i član Izvršnog odbora Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, koji je nakon pozdravnog govora i čestitki povodom uspješnog osnivanja novoga kluba, objasnio način djelovanja i aktivnosti u sklopu Društva, te suradnje s drugim udrugama u sklopu Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga. Gospodin Klanac naglasio je na sve veću potrebu povezivanja i udruživanja pacijenata, jer jedino zajedničkim djelovanjem možemo skrbiti o zaštiti prava osoba oboljelih od dijabetesa, kojih je svakim danom sve više. Pa tako, gospodin Klanac navodi podatak da je samo na području Osječko – baranjske županije registrirano preko 30.000 osoba oboljelih od dijabetesa, a stvarni broj je zasigurno puno veći.

20160323_53155

Skup je pozdravio Zvonimir Biskupović, dipl. iur., koji je već 43 godine dijabetičar i jedan od trojice osnivača Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek, koje ove godine obilježava četrdesetu obljetnicu uspješnog djelovanja. Gospodin Biskupović osvrnuo se na svoj dugogodišnji "dijabetički staž", ukratko je objasnio značaj suradnje i potpore s ostalim članovima, te koliko mu je aktivno djelovanje u sklopu Društva pomoglo u uspješnoj borbi s dijabetesom.

20160323_53198

Nakon gospodina Biskupovića skupu se obratila dr. sc. Silvija Canecki Varžić sa Zavoda za endokinologiju i bolesti metabolizma KBC-a Osijek, koja je također ukazala na potrebu udruživanja i suradnje dijabetičkih bolesnika. Veliki naglasak dr. sc. Silvija Canecki Varžić stavila je na edukaciju osoba oboljelih od dijabetesa. Pravovremenom i kvalitetnom edukacijom , te promjenom stila života, koji uključuje adekvatnu prehranu, normalnu težinu i redovitu tjelovježbu, sigurno je moguće povećati kvalitetu života, te prevenirati, odnosno odgoditi neželjene komplikacije uzrokovane dijabetesom. U svome obraćanju dr. sc. Canecki Varžić ukratko je upoznala okupljene o najnovijim dostignućima i lijekovima koje se koriste u liječenju dijabetesa. Također je najavila skoro predavanje na temu "Općenito o dijabetesu", koje će održati u novoosnovanom klubu DGOdiab.

20160323_53169

Skup je također pozdrav i župnik župe Preslavnog Imena Marijina u Donjem gradu, koji je klubu poželio uspješno djelovanje, te oboljelima što bolju regulaciju šećera u krvi. Velečasni Jurić ponudio je za potrebe većih skupova i akcija kluba ili Društva prostorije Pastoralnog centra.

20160323_53195

Da bi klub DGOdiab mogao u potpunosti djelovati, bilo je potrebno izabrati rukovodstvo. Za tajnicu kluba izabrana je gospođa Lidija Blagojević, za blagajnicu izabrana je gospođa Zdenka Brzović a za predsjednika Krunoslav Kurilj, ing. inf. Izabrano rukovodstvo ukratko se predstavilo okupljenim članovima. Osnivanje kluba DGOdiab na području gradske četvrti Donji grad hvalevrijedan je čin Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek, koji će biti od velike koristi sve većoj populaciji dijabetičkih bolesnika. U prilog tome najavljene su skorašnje aktivnosti, kao što su mjerenje HbA1c-a, stručna predavanja, sudjelovanje u Projektu "Razmjena znanja, vještina i iskustava" između osoba oboljelih od dijabetesa, te raznim drugim aktivnostima uključujući i suradnju s drugim udrugama, kao što je npr. sudjelovanje na druženju "Slatki na Papuku", itd.

Autor: Krunoslav Kurilj, ing. inf.

Na temelju članka 26. Statuta Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek, Predsjedništvo društva za zaštitu od dijabetesa Osijek na 30. redovitoj sjednici održanoj 31. 03. 2016. godine donijelo je sljedeću

O D L U K U

o sazivanju redovne i izborne Skupštine Društva za zaštitu

od dijabetesa Osijek

I.

Redovna i izborna Skupština društva za zaštitu od dijabetesa Osijek, održat će se dana 22. travnja 2016.g. u prostorijama GČ „Retfala“ u Osijeku, Strossmayerova 200, s početkom u 18,00 sati.

II.

Za Skupštinu iz točke I. ove Odluke Predsjedništvo Društva predlaže sljedeće točke

Dnevnog reda

1. Otvaranje Skupštine (pozdravna riječ predsjednika Društva)

2. Izbor radnih tijela Skupštine:

a) Radno predsjedništvo od tri člana,

b) Verifikacijsko povjerenstvo od tri člana,

c) zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.

3. Razmatranje izvješća:

a) o radu Društva u 2015.godini,

b) o financijskom poslovanju Društva u 2015.g.

c) o nalazu i izvješću Nadzornog odbora za 2015.g.

d) Verifikacijskog povjerenstva.

4. Razmatranje prijedloga Programa rada i Financijskog plana za 2016. godinu.

5. Rasprava o izvješćima i predloženim programima i planovima Društva te

usvajanje istih.

6. Donošenje Odluke o izboru članova Predsjedništva Društva (9 članova),

Nadzornog odbora Društva (3 člana) i članova Stegovnog suda (3 člana).

7. Pozdravna riječ uzvanika.

Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek tijekom 2015. godine provelo je niz akcija, od kojih bi izdvojili opsežnu akciju mjerenja HbA1c-a i edukaciju na širem području grada Osijeka, odnosno po svim klubovima koji čine Društvo. Akcija je provedena u suradnji sa Nevenkom Kovačić, stručnom prvostupnicom sestrinstva i Danicom Keleković, stručnom prvostupnicom sestrinstva sa Zavoda za endokinologiju i bolesti metabolizma KBC-a Osijek. Ciljana skupina ispitanika bile su osobe koje nisu ranije registrirani kao dijabetički bolesnici. Izvršeno je 92 mjerenja a od toga 15 novootkrivenih je osoba koje boluju od dijabetesa. Sugrađani koji su pristupili akciji dobili su sve potrebne informacije o prevenciji i liječenju dijabetesa. Posebnu pozornost usmjerili smo na novootkrivene bolesnike, koje su upućene na daljnju liječničku obradu. Također sve sudionike smo upoznali s aktivnostima Društva zaštitu od dijabetesa Osijek, te ih pozvali da se priključe članstvu i na taj način aktivno sudjeluju u zajedničkoj borbi protiv dijabetesa.

20151103_52374 20151103_52335 20151103_52310

Povodom Svjetskog dana šećerne bolesti proveli smo u suradnji s liječnicima i medicinskim sestrama Zavoda za endokinologiju i bolesti metabolizma KBC-a Osijek, učenicima Medicinske škole Osijek, članovima Hrvatske udruge studenata sestrinstva Osijek te volonterima Crvenog križa akciju predstavljanja rada Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek, u sklopu koje su izvršena mjerenja šećera u krvi i krvnog tlaka. Medijski popraćenu akciju proveli smo u TC Portanova Osijek  uz financijsku i materijalnu potporu Grada Osijeka, KBC-a Osijek, tvrtki: OTOS d.o.o., Abbott Laboratories d.o.o., Roche d.o.o. i Bauerfeind d.o.o. Odličan odaziv građana koji su pristupili mjerenjima pripisujemo stalnim naporima da široj javnosti povećamo svijest i skrenemo pozornost na opasnosti koje nose povišeni šećer u krvi i visoki krvni tlak. Provedeno je 115 mjerenja šećera u krvi i 96 mjerenja krvnog tlaka, od toga 7 je osoba s povišenim vrijednostima GUK-a i krvnog tlaka, te su upućene da se što prije jave svojim liječnicima na daljnju obradu.

20151113_52501 20151113_52487 20151113_52488 20151113_52485 20151113_52470 20151113_52469 20151113_52437 20151113_52421

Posebno želimo pohvaliti rad kluba Mladih, koji su tijekom 2015. godine bili izrazito produktivni. Svojim djelovanjem okupili su dvadesetak članova, koji su aktivni sudionici svih akcija koje Društvo provodi. Osim sudjelovanja na raznim međunarodnim akcijama (London Bridges Callenge 2015. i košarkaški turniru mladih dijabetičara pod nazivom "Koš za dijabetes" u Beogradu), posebno izdvojili interaktivnu radionicu na temu "Dijabetes tip 1" koju su proveli u suradnji s dr. sc. Ines Bilić - Ćurčić, dr. med, Danicom Keleković, stručnom prvostupnicom sestrinstva te gospođom Nancy Lamza, stručnom predstavnicom tvrtke Abbott Laboratories d.o.o. Na radionici su prezentirani najnoviji trendovi i dostignuća u istraživanjima dijabetesa tipa 1, te sadašnje i buduće tehnologije koje nam pomažu u što boljem praćenju i regulaciji šećera u krvi. Spomenuti su i mnogobrojni lijekovi od kojih su neki još u fazi kliničkih ispitivanja, no od kojih se u budućnosti puno očekuje. Predavači su mladim dijabetičarima koji su pokazali veliki interes za usvajanjem novih i ponavljanjem ranije usvojenih znanja još više produbili svijest o dijabetesu i važnosti dobre regulacije.

20151114_52550 20151114_52554 20151114_52585 20151114_52597 20151114_52603 20151114_52605 20151114_52608

Predsjedništvo Društva, temeljem članka 27. Statuta Društva,  na 23. redovitoj sjednici održanoj 22. travnja  2015. godine, donijelo Odluku o sazivanju redovite izvještajne godišnje Skupštine Društva.   Skupština Društva održat će se 22. svibnja 2015. godine (petak) u prostorijama Gradske četvrti RETFALA u Osijeku, J. J. Strossmayera 200, s početkom u 18:00 sati

Predsjedništvo Društva za Skupštinu predlaže slijedeće točke Dnevnog reda:

1. Otvaranje Skupštine (pozdravna riječ predsjednika Udruge)

2. Izbor radnih tijela Skupštine:

    a)  Radno predsjedništvo od 3 člana,

    b) Verifikacijsko povjerenstvo od 3 člana,

    c) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.

3. Razmatranje izvješća

     a) o radu Udruge

     b) o financijskom poslovanju Udruge u 2014. g.

     c) izvješće Nadzornog odbora Udruge za 2014. g.

     d) izvješće Verifikacijskog povjerenstva

4. Razmatranje prijedloga:

     a) Program rada Udruge za 2015. g.

     b) Financijskog plana Udruge za 2015. g.

5. Rasprava po izvješćima i prijedlozima Plana rada i Financijskog plana i usvajanje istih

6. Dopunski izbor jednog člana Predsjedništva udruge

7. Razmatranje i usvajanje novog Statuta Udruge, usklađenog sa Zakonom o udrugama (NN 74/14)

8. Pozdravna riječ uzvanika

Povodom obilježavanja Svjetskog dana šećerne bolesti 14. studenog 2014. godine i 60-te obljetnice postojanja Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, u suradnji s Medicinskom školom, Medicinskim fakultetom i Centrom za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KBC-a Osijek, održana je akcija besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi u TC Portanova.
Zahvaljujemo se svima koji su nam pomogli u ovoj akciji!

DSC03788 DSC03791 DSC03792 DSC03793 DSC03795 DSC03812 DSC03813 DSC03815 DSC03818 DSC03825