Monthly Archives: April 2014

Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek aktivno je sudjelovalo pri obilježavanju Svjetskog dana zdravlja koje je organizirao Grad Osijek u Osijeku u Jegerovaoj ulici dana 27. travnja 2014. godine.

Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek je socijalno-humanitarna neprofitabilna i nevladina udruga za zaštitu od dijabetesa u koju se dobrovoljno učlanjuju dijabetički bolesnici, zdravstveni djelatnici i građani koji žele pomagati u rješavanju problema dijabetičkih bolesnika na području Grada Osijeka, odnosno na području djelovanja Regionalnog centra za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma, Kliničkog bolničkog centra Osijek

Društvo se predstavilo na štandu na kojem se dijelio promotivni materijal u svezi prevencije od šećerne bolesti, zdravoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti.

Pored navedenog članovi Društva su u suradnji s članovima Hrvatskog crvenog križa i učenicima i profesorima Medicinske škole u šatoru mjerili građanima šećer u krvi, tlak i težinu.

Na redovnoj Godišnjoj skupštini Udruge dijabetičara Donji Miholjac pored članova te Udruge u radu Skupštine su sudjelovale Udruge dijabetičara Istočne Hrvatske, Predsjednik Gradskog vijeća Donjeg Miholjca i Ravnatelj Doma zdravlja Donji Miholjac.

Rad Skupštine se odvijao u prijateljskom ozračju uz miris proljetnih đurđica koje su bile poredane na radnim stolovima.

Nakon radnog dijela Skupštine gosti i članovi Udruge se se družili uz obilni domjenak i veselili uz muziku.

U Donjem Miholjcu, 26. travnja 2014. godine

Članovi Društva u sastavu Ema Pelesky, Krunoslav Kurilj i Zlata Halusek posjetili su dana 29. ožujka 2014. godine udrugu dijabetičara Našice i sudjelovali u radu Godišnje izvještajne Skupštine Društva Našice.

Gosti na Skupštini su bile Udruge dijabetičara Istočne Hrvatske koje su također aktivno sudjelovale u radu Skupštine Društva.

Nakon sjednice Skupštine, gosti i članovi Društva Našice družili su se uz muziku i domjenak.

Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek održalo je svoju Godišnju izvještajnu skupštinu dana 16. travnja 2014. godine u prostorijama Gradske četvrti Retfala u Osijek, Strossmayerova 200.

Pjevački zbor Hrvatske Matice umirovljenika, Udruge Osijek je svojim programom zbornog pjevanja otvorio rad Skupštine Društva.

Skupštini su pored članova Društva prisustvovali gosti:

Gospodin Davor Bučević, predsjednik Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga Zagreb, gospodin Romano Kristić, pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Osijeka, Nevenka Kovačić, glavna sestra Klinike za endokrinologiju, dijabetes i metabolizam Interne klinike KBC Osijek, gospođa Bosiljka Musulin, predstavnik tvrtke Roche d.o.o. Zagreb i Marina Javorić, predstavnica tvrtke Salvus d.o.o. Donja Stubica.
Skupštini su prisustvovali gosti - članovi Udruga dijabetičara Istočne Hrvatske i to: Slavonskog Broda, Županje, Našica, Đakova, Donjeg Miholjca, Slatine, Požege i Orahovice.

Na sjednici Skupštine Društva se razmatralo i odlučivalo o slijedećem:

O radu Društva u 2013.godini
O financijskom poslovanju u 2013.godini.
O Programu rada i Financijskom plana za 2014. godinu.
O izmjenama i dopunama Statuta Društva.
Donijeta je Odluka o proširenju sastava Predsjedništva Društva i dopunski izbor
novih članova Predsjedništva Društva.
Gospodin Mladen Došen je imenovan za doživotnog počasnog predsjednika a gospođa Marica Osmanagić za zaslužnog člana Društva.
Predloženi su zaslužni pojedinci, donatori i institucije za priznanja povodom 60-te godišnjice osnivanja i rada Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga Zagreb i to:

1. Mladenu Došenu iz Osijeka, Drinska 113
2. Marici Osmanagić iz Josipovca, Eugena Kumičića 7
3. Danici Keleković iz Osijeka, Krstova 21
4. Predragu Ilić iz Osijeka, Vukovarska cesta 36
Predložena je dodjela priznanja dugogodišnjim suradnicima Društva:

1. Gospođi Bosiljki Musulin, zastupnici tvrtke Roche d.o.o. Zagreb i
2. Gospođi Ljiljani Eršek, profesorici Medicinske škole u Osijeku.

Predložena je dodjela priznanja institucijama koje kontinuirano daju doprinos radu Društva i borbi protiv dijabetesa i to:

1. Medicinskoj školi u Osijeku, Vukovarska 209 i
2. Gradskoj četvrti Retfala u Gradu Osijeku, Strossmayerova 200.