Monthly Archives: May 2015

Predsjedništvo Društva, temeljem članka 27. Statuta Društva,  na 23. redovitoj sjednici održanoj 22. travnja  2015. godine, donijelo Odluku o sazivanju redovite izvještajne godišnje Skupštine Društva.   Skupština Društva održat će se 22. svibnja 2015. godine (petak) u prostorijama Gradske četvrti RETFALA u Osijeku, J. J. Strossmayera 200, s početkom u 18:00 sati

Predsjedništvo Društva za Skupštinu predlaže slijedeće točke Dnevnog reda:

1. Otvaranje Skupštine (pozdravna riječ predsjednika Udruge)

2. Izbor radnih tijela Skupštine:

    a)  Radno predsjedništvo od 3 člana,

    b) Verifikacijsko povjerenstvo od 3 člana,

    c) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.

3. Razmatranje izvješća

     a) o radu Udruge

     b) o financijskom poslovanju Udruge u 2014. g.

     c) izvješće Nadzornog odbora Udruge za 2014. g.

     d) izvješće Verifikacijskog povjerenstva

4. Razmatranje prijedloga:

     a) Program rada Udruge za 2015. g.

     b) Financijskog plana Udruge za 2015. g.

5. Rasprava po izvješćima i prijedlozima Plana rada i Financijskog plana i usvajanje istih

6. Dopunski izbor jednog člana Predsjedništva udruge

7. Razmatranje i usvajanje novog Statuta Udruge, usklađenog sa Zakonom o udrugama (NN 74/14)

8. Pozdravna riječ uzvanika