Monthly Archives: April 2016

Dana 22.04.2016. održana je redovna izborna i izvještajna skupština Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek.

Skupština Društva usvojila je Izvješće za 2015. godinu (kojeg prenosimo u cijelosti), Program rada za 2016. godinu, te izabrala 9 članova Predsjedništva.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I Z V J E ŠĆ E

o radu Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek

u 2015. godini

Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek je socijalno-humanitarna neprofitabilna i nevladina udruga za zaštitu od dijabetesa u koju se dobrovoljno učlanjuju dijabetički bolesnici, zdravstveni djelatnici i građani koji žele pomagati u rješavanju problema dijabetičkih bolesnika na području Grada Osijeka, odnosno na području djelovanja Zavod za endokrinologiju i bolesti metabolizma Klinike za unutarnje bolesti, Kliničkog bolničkog centra Osijek ( KBC Osijek) radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka u poboljšanju i unapređivanju liječenja dijabetičkih bolesnika i njihovog položaja u skladu s općim razvojem društva.

Društvo je dugogodišnji član Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga (nastavno: Savez) koji je član Međunarodne dijabetičke federacije (IDF).

Savez, prenoseći međunarodna iskustva u radu i djelovanju nevladinih udruga, odnosno udruga civilnog društva, osposobila je članove – volontere svoje udruge da mogu samostalno organizirati i sudjelovati u mnogim projektima udruga civilnog društva kao i u raznoraznim akcijama i događanjima.

Društvo je posebne aktivnosti usmjerilo na zaštitu prava pacijenata- dijabetičara, zahtijevajući već niz godina pa tako i u ovoj godini od Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Kliničko bolničkog centra Osijek da riješe radni prostor Zavoda za endokrinologiju i bolesti metabolizma Klinike za unutarnje bolesti KBC Osijek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek tijekom 2015. g. provelo je niz akcija, od kojih bi izdvojili opsežnu akciju mjerenja HBA1c-a i edukaciju na širem području grada Osijeka, odnosno po svim klubovima koji čine Društvo. Akcija je provedena u suradnji sa stručnim suradnicima Zavoda za endokrinologiju i bolesti metabolizma Klinike za unutarnje bolesti KBC Osijek. Ciljana skupina ispitanika bile su osobe koje nisu ranije registrirane kao dijabetički bolesnici. Od izvršenih 92 mjerenja novo otkrivenih je 15 osoba, kojima je otkriven dijabetes. Sugrađani koji su pristupili akciji, dobili su sve potrebne informacije o prevenciji dijabetesa. Potrebnu pozornost usmjerili smo na novootkrivene bolesnike, upoznali ih s aktivnostima Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek, te ih pozvali da se priključe članstvu i na taj način aktivno sudjeluju u zajedničkoj borbi protiv dijabetesa.

  • Društvo je sudjelovalo na obilježavanju Svjetskog dana zdravlja u travnju 2015. godine koje je organizirao Grad Osijek u okviru Projekta „Osijek- zdravi grad“.
  • U lipnja 2015. godine članovi Društva su sudjelovali na XIV susretu „Slatki na Papuku“ na Orahovačkom jezeru u izletištu „Orah“ gdje se je mjerio sudionicima šećer u krvi uz druženje i šetnje.
  • Proveden je plan obilježavanja 14. studeni – Svjetski dana šećerne bolesti. Obilježavanje Svjetskog dana šećerne bolesti Društvo je kao svakih prethodnih godina provelo u suradnji sa Medicinskom školom u Osijeku, i farmaceutskim tvrtkama.

Građanima se mjerio šećer u krvi, krvni tlak i težina, te se djelio

promotivni materijal, povodom obilježavanja Svjetskog dana šećerne

bolesti.

  • Društvo je organiziralo odlazak na Kongres dijabetičara u M. Lošinj 16.-19. travnja 2015.g. gdje smo bili najbrojnije Društvo sa 30 sudionika, a od toga 8 iz kluba mlaadih.

Klubovi za zaštitu od dijabetesa Društva aktivno su se uključili u obilježavanje Svjetskog dana dijabetesa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Posebno želimo pohvaliti rad Kluba mladih „Dianet“ koji su tijekom 2015. g. bili izuzetno produktivni. Svojim djelovanjem okupili su 20-ak članova, koji su aktivni sudionici svih akcija koje Društvo provodi. Osim sudjelovanja na raznim međunarodnim akcijama (London Bridge Callenge 2015. i košarkaški turnir mladih pod nazivom „Koš za dijabetes“ u Beogradu), posebno bi izdvojili interaktivnu radionicu na temu „dijabetes tipa 1“ koju su proveli u suradnji sa stručnim osobljem Zavoda za endokrinologiju i bolesti metabolizma KBC Osijek i predstavnikom tvrtke „Abbot“. Na radionici su prezentirani najnoviji trendovi dostignuća u istraživanja dijabetesa tipa 1, te sadašnje i buduće tehnologije koje nam pomažu u što boljem praćenju i regulaciji šećera u krvi.

Društvo se prijavilo za natječaj Grada Osijeka za financiranje projekata u 2015. godini s Projektom pod naslovom “Edukacija dijabetičkih bolesnika za korištenje modernih tehnoloških pomagala, u svrhu bolje regulacije bolesti i poboljšanja kvalitete življenja“, voditelja Krunoslava Kurilja.

Projekt je proveden i predano završno izvješće Gradu Osijeku.

U izvještajnom razdoblju održana je Godišnja Izvještajna Skupština Društva dana 22. svibnja 2015. godine na kojoj je prihvaćen Izvještaj o radu Društva u 2014. godini i Izvješće o financijskom poslovanju Društva u 2014. godini kao i Program rada za 2015. godinu i Financijski plan za 2015. godinu

Predsjedništvo Društva održalo je ukupno 8 sjednica.

  • I na kraju, posebno treba naglasiti da sve gore navedene aktivnosti Društva ne bi se mogle provesti bez suradnje i podrške pružene od Stručnog tima KBC Osijek, Zavoda za endokrinologiju i bolesti metabolizma Klinike za unutarnje bolesti, Grada Osijeka i Gradskih četvrti i Mjesnih odbora u Gradu, Doma zdravlja Osijek, patronažnih sestara, profesora i učenika Medicinske škole, Hrvatskog crvenog križa, Gradskog društva crvenog križa Osijek, Hrvatske Matice umirovljenika, Udruge Osijek.
  • Donatora i sponzora: Abbott laboratories d.o.o. Zagreb, Rosche-, Zagreb, Salvus Donja Stubica, Medical Intertrade d.o.o. Zagreb, Lifescan Johanson & Johanson, Novonordisk Hrvatska, AstraZenece, Gradsko poglavarstvo Osijek, „Bauerfeind“, „Wellion“ „Medilab“ KBC Osijek, i drugih donatora.

Proteklo razdoblje rada Predsjedništva Društva obilježeno je s tri problema o kojima će Društvo morati i te kako voditi računa i pokušati ih riješiti.

Prvi problem jest osipanje članstva Društva. U promatranom razdoblju uočena je tendencija stalnog i naglog osipanja članstva Društva, a sadašnje članstvo Društva je mahom visoke životne dobi što zahtijeva posebne mjere i aktivnosti u svezi rješavanja ovog problema.

Drugi problem rada Društva jest financiranje djelatnosti i aktivnosti Društva, jer su prihodi od članarina, donacija, programa i projekata svake godine sve manji i dovode u pitanje normalne i svakodnevne aktivnosti Društva.

I treći problem, je pomlađivanje članstva i programsko uključivanje mlađih i mladih dijabetičara u rad Društva, osmišljavajući aktivnosti primjerene mlađim osobama.

Svakako ovi problemi su poticaj za bolje, drugačije promišljanje o novim inicijativama i aktivnostima Društva u narednom razdoblju.

Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek je u sklopu planiranih aktivnosti za 2016. godinu uspješno osnovalo klub dijabetičara pod nazivom DGOdiab. Klub će djelovati na području gradske četvrti Donji grad, na adresi Trg bana Josipa Jelačića 25 (srijedom od 16:00 do 17:00 sati i petkom od 09:00 do 10:00 sati). Prvotni odaziv od preko trideset građanki i građana na Osnivačku skupštinu kluba pokazatelj je velike potrebe stanovnika Donjeg grada da prošire svoja znanja o dijabetesu. Aktivnim djelovanjem i suradnjom s članovima, te medicinskim osobljem Zavoda za endokinologiju i bolesti metabolizma KBC-a Osijek, s kojim Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek već četrdeset godina ima redovitu suradnju, svaki član dobiva neprocjenjivo iskustvo i informacije koje nedvojbeno pomažu boljoj regulaciji dijabetesa.

20160323_53148 20160323_53141

Kratku uvodnu riječ o razlozima osnivanja i ciljevima djelovanja kluba DGOdiab, te upoznavanje okupljenih s prisutnim članovima Društva održala je gospođa Danica Keleković, stručna prvostupnica sestrinstva sa Zavoda za endokinologiju i bolesti metabolizma KBC-a Osijek, koja je ujedno dugogodišnjia članica Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek i idejna začetnica osnivanja ovoga kluba.

20160323_53213

Riječ je preuzeo Ivan Klanac, dipl. ing., predsjednik Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek i član Izvršnog odbora Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, koji je nakon pozdravnog govora i čestitki povodom uspješnog osnivanja novoga kluba, objasnio način djelovanja i aktivnosti u sklopu Društva, te suradnje s drugim udrugama u sklopu Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga. Gospodin Klanac naglasio je na sve veću potrebu povezivanja i udruživanja pacijenata, jer jedino zajedničkim djelovanjem možemo skrbiti o zaštiti prava osoba oboljelih od dijabetesa, kojih je svakim danom sve više. Pa tako, gospodin Klanac navodi podatak da je samo na području Osječko – baranjske županije registrirano preko 30.000 osoba oboljelih od dijabetesa, a stvarni broj je zasigurno puno veći.

20160323_53155

Skup je pozdravio Zvonimir Biskupović, dipl. iur., koji je već 43 godine dijabetičar i jedan od trojice osnivača Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek, koje ove godine obilježava četrdesetu obljetnicu uspješnog djelovanja. Gospodin Biskupović osvrnuo se na svoj dugogodišnji "dijabetički staž", ukratko je objasnio značaj suradnje i potpore s ostalim članovima, te koliko mu je aktivno djelovanje u sklopu Društva pomoglo u uspješnoj borbi s dijabetesom.

20160323_53198

Nakon gospodina Biskupovića skupu se obratila dr. sc. Silvija Canecki Varžić sa Zavoda za endokinologiju i bolesti metabolizma KBC-a Osijek, koja je također ukazala na potrebu udruživanja i suradnje dijabetičkih bolesnika. Veliki naglasak dr. sc. Silvija Canecki Varžić stavila je na edukaciju osoba oboljelih od dijabetesa. Pravovremenom i kvalitetnom edukacijom , te promjenom stila života, koji uključuje adekvatnu prehranu, normalnu težinu i redovitu tjelovježbu, sigurno je moguće povećati kvalitetu života, te prevenirati, odnosno odgoditi neželjene komplikacije uzrokovane dijabetesom. U svome obraćanju dr. sc. Canecki Varžić ukratko je upoznala okupljene o najnovijim dostignućima i lijekovima koje se koriste u liječenju dijabetesa. Također je najavila skoro predavanje na temu "Općenito o dijabetesu", koje će održati u novoosnovanom klubu DGOdiab.

20160323_53169

Skup je također pozdrav i župnik župe Preslavnog Imena Marijina u Donjem gradu, koji je klubu poželio uspješno djelovanje, te oboljelima što bolju regulaciju šećera u krvi. Velečasni Jurić ponudio je za potrebe većih skupova i akcija kluba ili Društva prostorije Pastoralnog centra.

20160323_53195

Da bi klub DGOdiab mogao u potpunosti djelovati, bilo je potrebno izabrati rukovodstvo. Za tajnicu kluba izabrana je gospođa Lidija Blagojević, za blagajnicu izabrana je gospođa Zdenka Brzović a za predsjednika Krunoslav Kurilj, ing. inf. Izabrano rukovodstvo ukratko se predstavilo okupljenim članovima. Osnivanje kluba DGOdiab na području gradske četvrti Donji grad hvalevrijedan je čin Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek, koji će biti od velike koristi sve većoj populaciji dijabetičkih bolesnika. U prilog tome najavljene su skorašnje aktivnosti, kao što su mjerenje HbA1c-a, stručna predavanja, sudjelovanje u Projektu "Razmjena znanja, vještina i iskustava" između osoba oboljelih od dijabetesa, te raznim drugim aktivnostima uključujući i suradnju s drugim udrugama, kao što je npr. sudjelovanje na druženju "Slatki na Papuku", itd.

Autor: Krunoslav Kurilj, ing. inf.

Na temelju članka 26. Statuta Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek, Predsjedništvo društva za zaštitu od dijabetesa Osijek na 30. redovitoj sjednici održanoj 31. 03. 2016. godine donijelo je sljedeću

O D L U K U

o sazivanju redovne i izborne Skupštine Društva za zaštitu

od dijabetesa Osijek

I.

Redovna i izborna Skupština društva za zaštitu od dijabetesa Osijek, održat će se dana 22. travnja 2016.g. u prostorijama GČ „Retfala“ u Osijeku, Strossmayerova 200, s početkom u 18,00 sati.

II.

Za Skupštinu iz točke I. ove Odluke Predsjedništvo Društva predlaže sljedeće točke

Dnevnog reda

1. Otvaranje Skupštine (pozdravna riječ predsjednika Društva)

2. Izbor radnih tijela Skupštine:

a) Radno predsjedništvo od tri člana,

b) Verifikacijsko povjerenstvo od tri člana,

c) zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.

3. Razmatranje izvješća:

a) o radu Društva u 2015.godini,

b) o financijskom poslovanju Društva u 2015.g.

c) o nalazu i izvješću Nadzornog odbora za 2015.g.

d) Verifikacijskog povjerenstva.

4. Razmatranje prijedloga Programa rada i Financijskog plana za 2016. godinu.

5. Rasprava o izvješćima i predloženim programima i planovima Društva te

usvajanje istih.

6. Donošenje Odluke o izboru članova Predsjedništva Društva (9 članova),

Nadzornog odbora Društva (3 člana) i članova Stegovnog suda (3 člana).

7. Pozdravna riječ uzvanika.