Monthly Archives: October 2016

Program obilježavanja svečanosti 40.-te obljetnice Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek, koja će se održati 21. listopada 2016. godine, s početkom u 11:30 sati u Velikoj dvorani HGK-a, Županijskoj komori Osijek, Europske avenije 13, 31 000 Osijek

1. IZVEDBA HIMNE „LIJEPA NAŠA DOMOVINO“
2. POZDRAVNA RIJEČ DOMAĆINA SVEČANOSTI IVANA KLANCA
3. DOMAĆIN IVAN KLANAC NAJAVLJUJE SARU GREPO, NOVINARKU KOJA ĆE VODITI CJELOKUPNI PROGRAM SVEČANOSTI

I. DIO SVEČANOSTI

O SLAVLJENIKU

Svaka lijepa priča, pa i ova, počinje: Bila jednom jedna skupina dobrih ljudi koji su se našli jednog lijepog dana...............

Bilo je to davne 1974. godine, u mjesecu prosincu, kada se nekolicina dobrih ljudi sastala u prostorijama knjižnice tadašnje Opće bolnice Osijek, na adresi Park Lenjina 1, sadašnji Park Katarine Kosače i dogovorili se da osnuju društvenu organizaciju pod nazivom „Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek“. Izabrali su svog prvog predsjednika i predsjedništvo Društva na čelu s pok. Mirkom Šušnjarom i krenuli, početkom 1975. godine, u zajedničku borbu protiv dijabetesa. Tada su zaboravili registrirati Društvo, pa su to učinili naknadno u listopadu 1976.g. u šali, mogli bismo reći da je Društvo „rođeno“ 1974. godine, a „kršteno“ 1976.godine.

Danas bismo ovako odredili slavljenika i njegove ciljeve:
Društvo je socijalno-humanitarna, neprofitabilna i nevladina udruga za zaštitu od dijabetesa u koju se dobrovoljno učlanjuju dijabetički bolesnici, zdravstveni djelatnici i građani koji žele pomagati u rješavanju problema dijabetičkih bolesnika na području grada Osijeka, odnosno na području djelovanja Županijskog centra za dijabetes, endokrinologiju i bolesti matabolizma Kliničkog bolničkog centra Osijek, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka u poboljšanju i unaprjeđivanju liječenja dijabetičkih bolesnika i njihovog položaja u skladu s općim razvojem društva.

Udruga je dugogodišnji član Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, a HSDU je član Međunarodne dijabetičke federacije (IDF). Hrvatski savez dijabetičkih udruga, prenoseći međunarodna iskustva u radu i djelovanju nevladinih udruga, odnosno udruga civilnog društva, osposobio je članove – volontere svoje udruge da mogu samostalno organizirati i sudjelovati u mnogom projektima udruga civilnog društva, kao i u raznoraznim akcijama i događanjima.

Udruga je bila suorganizator, zajedno sa HSDU-om, i domaćin 5. Hrvatskog kongresa osoba sa šećernom bolešću koji je u Međunarodnoj godini volontera bio u cijelosti posvećen volonterima i volonterskom radu u udrugama. Medicinska tema bila je posvećena dijabetičkom stopalu. Kongres je održan u Bizovačkim toplicama od 5. do 7. listopada 2001.godine. Pokrovitelji Kongresa bili su Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Poglavarstvo Osječko-baranjske županije i Poglavarstvo Grada Osijeka. Gotovo 400 sudionika Kongresa, od kojih čak 50-tak medicinske struke, sudjelovalo je u radionicama na temu: “Volonterski rad članova udruga”, “Iskustva volonterskog rada u dijabetičkim udrugama”, “Odnosi s javnošću”, “Odnos s donatorima, stjecanje sredstava”, “Planiranje i izrada projekata”.
Medicinske teme su bile: “Dermatološke promjene u stopalima dijabetičara”, “Detekcija dijabetičkog stopala u ordinacijama opće prakse”, “Uloga medicinske sestre u prevenciji i liječenju dijabetičkog stopala”, “Osoba sa šećernom bolešću kao edukator” i dr.
Udruga je izdala Zbornik sažetaka radova Kongresa.

Značajna aktivnost Društva jest i izdavaštvo. U travnju 2000.god. izdan je stručni priručnik pod naslovom “Kako živjeti sa šećernom bolešću” autorica Nevenke Kovačić, vms, Marice Petričević – Osmanagić, vms i Danice Keleković, vms, koje su u svakodnevnom kontaktu s dijabetičarima u Županijskom centru za dijabetes Interne klinike Kliničkog bolničkog centra Osijek spoznale da pacijenti u trenutku saznanja da boluju od šećerne bolesti daživljavaju stres, nevjericu, zbunjenost i ponekad trenutačnu potrebu da dobiju odgovor na pitanje kako zapravo dalje živjeti sa šećernom bolešću. Priručnik je tiskan u 1500 primjeraka, a kasnije dotiskan.

U okviru projekta pod nazivom “Ostvarivanje i zaštita prava osoba sa šećernom bolešću (u funkciji preuzimanja dijela odgovornosti za vlastito zdravlje)”, a koji je financiran od strane Vladinog ureda za ljudska prava u 2003.godini, izdana je brošura: "Što je važno znati o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti osoba sa šećernom bolešću" autora Marije Vrkić, dipl.iur. i Zvonimira Biskupovića, dipl.iur.

Uočivši i valorizirajući socijalno-humanitarni rad Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek, Gradsko vijeće Grada Osijeka, iskazujući zahvalnost svih građana grada za značajan doprinos u promicanju zdravstvene kulture građana grada Osijeka, dodijelilo je udruzi povodom 2. prosinca, Dana Grada, 1999.god. priznanje “Pečat Grada Osijeka”.

Društvo ima već dugogodišnje međunarodno iskustvo, surađujući aktivno s Udrugom dijabetičara grada Pécsa iz Republike Mađarske, a u okviru suradnje gradova – prijatelja Osijeka i Pécsa. Na temeljima navedene suradnje i Hrvatski savez dijabetičkih udruga i Nacionalni savez dijabetičara Mađarske potpisali su Povelju o suradnji nacionalnih udruga.

Mnogobrojni članovi Društva sudjelovali su i sudjeluju u ostvarivanju projekata a mnogi i kao voditelji projekata: (Nikola Mak, pok. Mladen Došen, pok. Ivan Jakšić, Zvonimir Biskupović, Ema Peleskey, Krunoslav Kurilj, Ivan Klanac i drugi) bili su, ili jesu suradnici na nekoliko projekata HSDU-a ili Društva. Članovi Društva sudjelovali su u provedbi mnogih projekata, kao što su:

“Ostvarivanje i zaštita prava osoba sa šećernom bolešću (u funkciji preuzimanja dijela odgovornosti za vlastito zdravlje)”, a koji je financiran od strane Vladinog ureda za ljudska prava u 2003.godini;

„Ispitivanje članova obitelji dijabetičkih bolesnika tipa 2 s ciljem ranog otkrivanja te prevencije šećerne bolesti, promjenom životnog stila“, financiran sredstvima Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske u 2004.godini;

„Prevencija i rano otkrivanje dijabetesa u djece osnovnoškolske dobi“, projekt financiran u 2007. godini sredstvima Grada Osijeka;

„Zdravstvena zaštita-prevencija kroničnih oboljenja (dijabetes)“, financiran sredstvima Grada Osijeka u 2009. godini;

Projekt koji je ostvaren u 2010.godini uz potporu Grada Osijeka:

„Fizička aktivnost (tjelovježba) - važan čimbenik u prevenciji i liječenju dijabetesa“.

Projekt:
Edukacija dijabetičkih bolesnika za korištenje modernih tehnoloških pomagala, u svrhu bolje regulacije bolesti i poboljšanja kvalitete života u 2015.g.

Projekt:
Razmjena znanja, vještina i iskustava u 2016.g.

Projekt :
Pravovremeno otkrivanje novooboljelih osoba od dijabetesa u 2016.g.

Projekt:
Kvalitetan život s dijabetesom u 2016.g.

Naravno, ni jedan od navedenih značajnijih projekata Društva ne bi bilo moguće ostvariti bez aktivnog sudjelovanja i potpore medicinskog osoblja Zavoda za endokrinologiju i bolesti metabolizma Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Osijek, na čelu s tadašnjom voditeljicom Zavoda dr. Silvijom Canecki-Varžić, a danas s voditeljicom prof.dr.sc. Tatjanom Bačun, dr.med.

U ovom kratkom prikazu samo najznačajnijih aktivnosti i događanja slavljenika želimo još istaknuti da je aktivnost prepoznata i u široj društvenoj zajednici, a također i u krovnoj organizaciji dijabetičkih udruga, pa su za svoj značajan humanitarni i volonterski rad nagrađeni mnogi članovi udruge, kao i suradnici na projektima udruge:

Dobitnici nagrada Plakete Saveza i Povelje Saveza su:

Irénke Benczes Denesne dugogodišnja predsjednica pečuškog Društva dijabetičara (Diabéetes Barati Társaság Apácza u.15. 7621 Pécs) za osobiti osobni doprinos u promociji ugleda HSDU-a i osječkog Društva u Republici Mađarskoj, njegujući već 13-godišnju vrlo uspješnu i sadržajnu suradnju osječkog i pečuškog Društva dijabetičara.

Županijski centar za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Interne klinike Kliničkog bolničkog centra Osijek još od daleke 1974.godine, godine osnutka Društva, vrlo aktivno i intenzivno surađuje s osječkim Društvom, u početku na čelu s prof.dr.sc. Antom Ivandićem, zatim prim.dr.Zoranom Švarcom, s prof.dr.sc. Ivanom Prpić-Križevac, zatim sa Silvijom Canecki-Varžić, dr.med., a danas s prof.dr.sc. Tatjanom Bačun, dr.med.

Zvonimir Biskupović jedan od utemeljitelja Društva iz daleke 1974. godine, za osobiti osobni doprinos u radu i djelovanju Društva, Hrvatskom savezu dijabetičkih udruga na dužnostima tajnika, predsjednika i dopredsjednika Udruge u više navrata, te voditelja mnogobrojnih projekata Društva.

pok. Mladen Došen jedan je od utemeljitelja osječkog Društva i dugogodišnji aktivist koji je obavljao i značajne dužnosti kao što su: predsjednik osječkog Društva, dopredsjednik osječkog Društva, član i dopredsjednik Izvršnog odbora Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, isticao se dugogodišnjim humanitarnim radom.

Predrag Ilić, koji je počev od 1996. g. do 2012.g. obnašao dužnost tajnika i blagajnika Društva za zaštititu od dijabetesa Osijek. Sudjelovao je u organizaciji i realizaciji svih aktivnosti Društva i klubova za zaštitu od dijabetesa. Koordinirao rad i djelovanje klubova u okviru aktivnosti Društva i HSDU-a.

Udruga aktivno sudjeluje u akcijama koje su već postale tradicionalne, kao što su: obilježavanje 14. studenog – Svjetskog dana osoba sa šećernom bolešću, “Šetnjom do zdravlja”, “Šetnjom po Papuku” i dr.

Društvo je aktivno sudjelovalo na svim dosad organiziranim sajmovima zdravlja u Osijeku koji se organiziraju u okviru projekta “Zdravi gradovi”.
Financijsku potporu radu udruge već niz godina daje Grad Osijek, Osječko – baranjska županija, I Općina Antunovac, te nekoliko trgovačkih društava.

I tako bismo mogli naširoko i nadugo pričati o slavljeniku, ali kao i svaka dobra i lijepa priča mora dobiti svoj nastavak, pa stoga vidimo se za 5, 10, 15. godine, zar ne!

I prije nego li krenemo na središnji događaj ove svečanosti – dodjelu zahvalnica zaslužnima najavljujem nastup dječjeg zbora „Osječki zumbići“ koji će pod ravnanjem Anje Papa izvesti prigodan glazbeni program.
Korepetitor je Zvonimir Glibušić.

NASTUP DJEČJEG ZBORA „OSJEČKI ZUMBIĆI“

II. DIO SVEČANOSTI

DODJELA ZAHVALNICA POVODOM OBILJEŽAVANJA
40. OBLJETNICE DRUŠTVA

Dobitnici zahvalnica za dugogodišnji doprinos razvitku i potpori radu i djelovanju Društva, promicanju kvalitete življenja osoba sa šećernom bolešću i zdravstvene kulture građana:

1. Grad Osijek
2. Osječko-baranjska županija
3. Hrvatski savez dijabetičkih udruga
4. Klinički bolnički centar Osijek
5. Zavod za endokrinologiju i bolesti metabolizma
6. Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Osijeka
7. Općina Antunovac
8. Gradska četvrt "Retfala Osijek"
9. Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo crvenog križa Osijek
10. Trgovački centar "Portanova Osijek"
11. Dijabetička udruga Orahovica
12. Dijabetička udruga "Zdravlje – Orahovica" )
13. Brodska dijabetička udruga
14. Dijabetička udruga Županja
15. Društvo za zaštitu od dijabetesa Donji Miholjac
16. Društvo dijabetičara Našice
17. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek

Dobitnici zahvalnica za dugogodišnji osobni doprinos razvitku i potpori radu i djelovanju Društva, promicanju kvalitete življenja osoba sa šećernom bolešću i zdravstvene kulture građana i posebice međusobne suradnje udruga:

18. Danica Keleković, bacc. med. tech.
19. Nevenka Kovačić, bacc. med. tech.
20. Marica Petričević, medicinska sestra
21. dr. sc. Silvija Canecki – Varžić, dr. med.
22. Ljiljana Eršek, nastavnica struke Medicinske škole Osijek
23. Marija Vrkić, dipl.iur.
24. prof. dr. sc. Ante Ivandić
25. prim. dr. Zoran Švarc – pokojni,
26. prim. dr. Branimir Tegzeš
27. Mladen Došen – pokojni
28. Zvonimir Biskupović, dipl. iur.
29. Nikola Mak, dipl. iur.
30. Predrag Ilić
31. Ivan Klanac, dipl. ing., predsjednik Društva

Dobitnici zahvalnica za dugogodišnji osobni doprinos zdravstvenoj skrbi i promicanju kvalitete življenja osoba sa šećernom bolešću u gradskim četvrtima i mjesnim odborima Grada Osijeka:

32. prof. dr. sc. Tatjana Bačun, dr. med.
33. prof. dr. sc. Ivana Prpić – Križevac, dr. med.
34. Marija Tripolski, dr. med.
35. Silvija Lešnjaković, dr. med.
36. Biljana Žulj, dr. med.
37. doc. dr. sc. Ines Bilić – Čurćić, dr. med.
38. Branka Muha, medicinska sestra
39. Biljana Lošić, bacc. med. tech.
40. Mirjana Horvat, medicinska sestra
41. Gordana Piperković, medicinska sestra
42. Marinela Marušić, medicinska sestra
43. Katica Vujanac, medicinska sestra
44. Maja Haramina – Uzelac, medicinska sestra
45. Jelena Rupčić, bacc. med. tech.
46. Ana Majdandžić – Ilibašić, baccc. med. tech.
47. Dragica Pavlović, medicinska sestra
48. Anica Budaić, medicinska sestra
49. Jadranka Jukić, medicinska sestra – pokojna, kćer

Dobitnici zahvalnica za svekoliku potporu radu i djelovanju Društva u zdravstvenoj skrbi i kulturi življenja osoba sa šećernom bolešću:

50. Ljekarne Osijek,
51. OTOS d.o.o. "Osijek",
52. Medicinska škola Osijek,
53. Hrvatska udruga studenata sestrinstva Osijek
54. Rosche d.o.o. Zagreb,
55. Bauerfeind d.o.o. Osijek,
56. Salvu S d.o.o., Donja Stubica
57. Abbott Laboratories d.o.o. Zagreb,
58. Zdravstvena ustanova Ljekarne Tripolski Osijek,
59. Tržnice d.o.o. Osijek,
60. Med-Trust
61. Novo Nordisk d.o.o. Zagreb
62. AstraZeneca d.o.o. Zagreb
63. MEDiLAB d.o.o. Zagreb
64. Medis Adria d.o.o. Zagreb
65. Ljekarna Škugor Osijek

Dobitnici zahvalnica za značajan osobni doprinos razviku i potpori radu i djelovanju Društva u temeljnim ustrojbenim jedinicama – klubovima:

66. Gojko Stanić
67. Marija Krišto, predsjednica kluba
68. Darinka Obrst
69. Ema Peleskey
70. Eva Zetović
71. Ana Plavec
72. Mile Tutić, predsjednik kluba
73. Darko Ovničeveić, predsjednik kluba
74. Emica Radić, predsjednica kluba
75. Emilija Tomašević, predsjednica kluba
76. Matija Ažić
77. Štefica Ranđelović, predsjednica kluba
78. Stjepan Bošnjaković, predsjednik kluba
79. Ante Repušić, dipl. oecc.
80. Zoltan Varga, predsjednik kluba
81. Ivan Galo
82. Branimir Gregoran
83. Nikola Stanković
84. Jozo Bertanjoli, tajnik, GČ Retfala
85. Boško Romanić
86. Krunoslav Kurilj, ing. inf., dopredsjednik Društva i predsjednik
kluba

Čestitke svim dobitnicima zahvalnica i još jednom – od srca im veliko – HVALA

III. DIO SVEČANOSTI

VODITELJICA PROGRAMA SARA GREPO POZIVA DOMAĆINA SVEČANOSTI IVANA KLANCA DA SE OBRATI NAZOČNIMA.

DOMAĆIN SVEČANOSTI POZIVA

- IVANA VRKIĆA, GRADONAČELNIKA GRADA OSIJEKA ILI DENISA AMBRUŠA, DOGRADONAČELNIKA

- DRAGANA VULINA, DOŽUPANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

- ANTONIJU BRLEK, DOPREDSJEDNICU HRVATSKOG SAVEZA DIJABETIČKIH UDRUGA

- PROF.DR.SC. TATJANU BAČUN, IZASLANICU RAVNATELJA KBC-a OSIJEK

- DR. SC. SILVIJU CANECKI – VARŽIĆ, DR. MED., DUGOGODIŠNJU STRUČNU SURADNICU DRUŠTVA

- SANDRU BRŠEC ROLIH, PREDSTAVNICU HRVATSKE U MEĐUNARODNOJ DIJABETIČKOJ FEDERACIJI "IDF"

DA SE OBRATE CIJENJENOM SKUPU.

NAKON TOGA, DOMAĆIN SVEČANOSTI IVAN KLANAC POZIVA SVE NAZOČNE NA SVEČANI DOMJENAK I NA DALJNJE DRUŽENJE