DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA OSIJEK SUDJELOVALO NA OBILJEŽAVANJU SVJETSKOG DANA ZDRAVLJA U GRADU OSIJEKU 27. TRAVNJA 2014. GODINE

Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek aktivno je sudjelovalo pri obilježavanju Svjetskog dana zdravlja koje je organizirao Grad Osijek u Osijeku u Jegerovaoj ulici dana 27. travnja 2014. godine.

Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek je socijalno-humanitarna neprofitabilna i nevladina udruga za zaštitu od dijabetesa u koju se dobrovoljno učlanjuju dijabetički bolesnici, zdravstveni djelatnici i građani koji žele pomagati u rješavanju problema dijabetičkih bolesnika na području Grada Osijeka, odnosno na području djelovanja Regionalnog centra za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma, Kliničkog bolničkog centra Osijek

Društvo se predstavilo na štandu na kojem se dijelio promotivni materijal u svezi prevencije od šećerne bolesti, zdravoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti.

Pored navedenog članovi Društva su u suradnji s članovima Hrvatskog crvenog križa i učenicima i profesorima Medicinske škole u šatoru mjerili građanima šećer u krvi, tlak i težinu.