O DRUŠTVU

Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek, osnovano je 1975.godine od kada kontinuirano djeluje i radi. Udruga je dugogodišnji član Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, a HSDU je član Međunarodne dijabetičke federacije (IDF). Hrvatski savez dijabetičkih udruga, prenoseći međunarodna iskustva u radu i djelovanju nevladinih udruga, odnosno udruga civilnog društva, osposobila je članove – volontere svoje udruge da mogu samostalno organizirati i sudjelovati u mnogom projektima udruga civilnog društva kao i u raznoraznim akcijama i događanjima.

Udruga je bila suorganizator, zajedno sa HSDU-om, i domaćin 5. Hrvatskog kongresa osoba sa šećernom bolešću, koji je u Međunarodnoj godini volontera, bio u cijelosti posvećen volonterima i volonterskom radu u udrugama. Medicinska tema bila je posvećena dijabetičkom stopalu. Kongres je održan u Bizovačkim toplicama od 5. do 7. listopada 2001.godine. Pokrovitelji Kongresa bili su Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Poglavarstvo Osječko-baranjske županije i Poglavarstvo Grada Osijeka. Gotovo 400 sudionika Kongresa, od kojih čak 50-tak medicinske struke, sudjelovalo je u radionicama na temu: “Volonterski rad članova udruga”, “Iskustva volonterskog rada u dijabetičkim udrugama”, “Odnosi s javnošću”, “Odnos s donatorima, stjecanje sredstava”, “Planiranje i izrada projekata”.

Medicinske teme su bile: “Dermatološke promjene u stopalima dijabetičara”, “Detekcija dijabetičkog stopala u ordinacijama opće prakse”, “Uloga medicinske sestre u prevenciji i liječenju dijabetičkog stopala”, “Osoba sa šećernom bolešću kao edukator” i dr.

Udruga je izdala Zbornik sažetaka radova Kongresa.

Kao značajna aktivnost udruge, koja daje reference za predloženi projekt, jest i izdavaštvo. Ova udruga izdala je u travnju mjesecu 2000.god. stručan priručnik pod naslovom “Kako živjeti sa šećernom bolešću”, autorica Nevenke Kovačić, vms, Marice Petričević – Osmanagić, vms i Danice Keleković, vms, koje su u svakodnevnom kontaktu s dijabetičarima u Regionalnom centru za dijabetes Interne klinike Kliničke bolnice Osijek spoznale da pacijenti u trenutku saznanja da boluju od šećerne bolesti daživljavaju stres, nevjericu, zbunjenost i ponekad trenutnu potrebu da dobiju odgovor na pitanje kako zapravo dalje živjeti sa šećernom bolešću. Priručnik je tiskan u 1500 primjeraka, a uskoro izlazi drugo, dopunjeno izdanje.

Uočivši i valorizirajući socijalno humanitarni rad Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek, Gradsko vijeće Grada Osijeka, iskazujući zahvalnost svih građana grada za značajan doprinos o promicanju zdravstvene kulture građana grada Osijeka dodijelilo je udruzi povodom 2. prosinca, Dana Grada, 1999.god. priznanje “Pečat Grada Osijeka”.

Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek ima već sedmogodišnje međunarodno iskustvo, surađujući aktivno s Udrugom dijabetičara grada Pécsa iz Republike Mađarske, a u okviru suradnje gradova – prijatelja Osijeka i Pécsa. Na temeljima navedene suradnje i Hrvatski savez dijabetičkih udruga i Nacionalni savez dijabetičara Mađarske potpisali su Povelju o suradnji nacionalnih udruga.

Udruga aktivno sudjeluje u akcijama koje su već postale tradicionalne, kao što su: obilježavanje 14. studenog – Svjetskog dana dijabetičara, “Šetnjom do zdravlja”, “Šetnjom po Papuku” i dr.

Društvo je aktivno sudjelovalo na svim do sada organiziranim Sajmovima zdravlja u Osijeku koji se organiziraju u okviru projekta “Zdravi gradovi”.

Financijsku potporu, već niz godina, radu udruge daje Gradsko poglavarstvo Grada Osijeka te nekoliko manjih trgovačkih društava iz Osijeka.

Članovi udruge: Nikola Mak, Mladen Došen, Zvonimir Biskupović i drugi su bili ili su suradnici na nekoliko projekata HSDU-a. Društvo je bilo nositeljem dva projekta, i to:

projekt financiran od strane Crongo-a

projekt ostvarivanje i zaštita prava osoba sa šećernom bolešću, financiran od Ureda za ljudska prava Vlade RH za 2003.godinu, a podnijelo je i prijavu novog projekta Ministarstvu zdravstva RH za 2004.godine pod nazivom: Ispitivanje članova obitelji dijabetičkih bolesnika tipa 2 s ciljem ranog otkrivanja, te prevencije šećerne bolesti, promjenom životnog stila.

Predsjedništvo Društva

Izvršno tijelo Društva je Predsjedništvo Društva koje broji jedanaest članova, i to:

1. Ivan Klanac, predsjednik

2. Zvonimir Biskupović, prvi dopredsjednik

3. Krunoslav Kurilj, drugi dopredsjednik

4. Predrag Ilić, član Predsjedništva,

5. Danica Keleković, član Predsjedništva,

6. Ante Repušić, član Predsjedništva,

7. Eva Zetović, član Predsjedništva,

8.  Marija Krišto, član Predsjedništva

9. …

10. …

11. …

NADZORNI ODBOR

1. Spomenka Drakulić-Karač, predsjednica

2. Ana Plavec, član

3. Emica Radić, član

PROGRAM RADA DRUŠTVA ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA OSIJEK
ZA 2017. GODINU

I. Programski ciljevi i zadaće

U 2017. godini trajni ciljevi i zadaće Društva jesu promicanje kvalitetnijeg i duljeg života osoba sa šećernom bolešću te skrb u posebnim interesnim skupinama mladim i starijim (nepokretnim) dijabetičarima.

Aktivnosti koje omogućuju ispunjenje tih zadaća su sljedeće:

1. Obrazovanje i samoobrazovanje dijabetičkih bolesnika i njihovih obitelji. Obučavanjem, uz podršku i razumijevanje svoje obitelji, dijabetički će bolesnici stjecati znanja o bolesti i tako poboljšati kakvoću i duljinu svog života.

2. Produbljivanja znanja o dijabetesu kod zdravstvenih djelatnika (specijalista, liječnika opće medicine, medicinskih sestara, dijetetičara, pedikera, socijalnih radnika i psihologa) doprinosit će poboljšanju kakvoće zdravstvene skrbi i duljeg života dijabetičkih bolesnika.

3. Javno obavještavanje o šećernoj bolesti putom povremenih informativnih publikacija. Uslijed veće obaviještenosti javnosti o dijabetesu Društvo će shvatiti potrebe ljudi koji boluju od dijabetesa. Javna svijest može utjecati na povećanje zahtjeva za boljim uslugama u zdravstvenim ustanovama i potaknuti ih na svekoliku skrb o osobama koji boluju od šećerne bolesti.

4. Suradnja s udrugama i ustanovama te lokalnom zajednicom koje ostvaruju zdravstvene, socijalne i humanitarne aktivnosti, odnosno ciljeve u zemlji i inozemstvu.
5. Poticanje proizvodnje i prodaje zdrave hrane, jer je zdrava i kontrolirana prehrana neophodan uvjet pravilnog liječenja šećerne bolesti.

6. Omasovljenje članstva Društva stalna je programska aktivnost Društva.

II. Program rada

Navedeni programski ciljevi osnova su izrade Programa rada Društva u 2017. godini.
1. Obrazovanje i samoobrazovanje dijabetičkih bolesnika i njihovih obitelji:
jednomjesečnom redovitom zdravstvenom kontrolom i obrazovanjem članstva Društva i njihovih obitelji (mjerenje razine šećera u krvi, tlaka i težine), obrazovanjem o vrednovanju namirnica za dijabetičku prehranu,
izdavanjem posebne publikacije za djecu,
priručnom knjižicom s građom o dijabetesu,
predavanjem i tečajevima o dijabetesu,
posjetima zdravstvenim ustanovama.

Nositelj: Klubovi Društva u suradnji sa Kliničkim bolničkim centrom Osijek, Klinikom za unutarnje bolesti, Zavodom za endokrinologiju i bolesti metabolizma.

2. Stalno obrazovanje zdravstvenih djelatnika o dijabetesu:
organizacijom i ustrojem akcije “edukacija edukatora”,
besplatnom informativnom povremenom publikacijom,
održavanjem konferencija i tečajeva za zdravstvene djelatnike o dijabetesu
potporom sudjelovanju zdravstvenih stručnjaka na domaćim i međunarodnim
skupovima o dijabetesu.

Nositelj: Društvo u suradnji s Hrvatskom udrugom medicinskih sestara i tehničara, Klubovi Društva u suradnji sa Kliničkim bolničkim centrom Osijek, Klinikom za unutarnje bolesti, Zavodom za endokrinologiju i bolesti metabolizma, Hrvatskim savezom dijabetičkih udruga i Sveučilišnom klinikom za dijabetes “Vuk Vrhovac”Zagreb.

3. Javno obavještavanje o šećernoj bolesti:
redovitim uvođenjem na javna mjesta “štandova” koji nude obavijesti o dijabetesu i gdje će se obavljati besplatni testovi krvi.
besplatnom povremenom publikacijom o dijabetesu,
pozivom medijima na obavještavanje javnosti o radu i djelovanju Društva,
posjetom zdravstvenim ustanovama, zdravstvenim djelatnicima i bolesnicima ponuditi tiskane obavijesti,
javnom kontrolom korištenja sredstava kod prikupljanja novčanih i ostalih novčanih sredstava,
prigodničarskim aktivnostima obilježavanje 14. studenog – svjetskog dana oboljelih od šećernih bolesti – obilježavanje svjetskog dana zdravlja, obilježavanje dana G.Č.
sudjelovanje s prilozima o radu Društva u stručnom časopisu Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga “Dijabetes-slatki život”.

Nositelj: Predsjedništvo Društva i klubovi Društva u suradnji s Hrvatskim savezom dijabetičkih udruga i sredstvima javnog priopćavanja.

4. Suradnja s udrugama i ustanovama:
suradnja s Hrvatskim savezom dijabetičkih udruga,
suradnja s Regionalnim centrom za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Interne klinike, Kliničke bolnice Osijek, u cilju ostvarenja projekta “Partnerstvo za zdravlje”.
suradnjom s Društvom dijabetičara iz Pečuha, u okviru suradnje gradova Osijeka i Pečuha,
suradnjom s lokalnom samoupravom, posebice s Mjesnim odborima i Gradskim četvrtima Grada Osijeka,
suradnja s Medicinskom školom u Osijeku i Domom zdravlja Osijek, patronažnom službom.
suradnjom sa svim udrugama i ustanovama koje ostvaruju zdravstvene, socijalne i humanitarne ciljeve, kao što su: Hrvatski crvene križ, Gradsko društvo crvenog križa Osijek, Hrvatska Matica umirovljenika, Udruga umirovljenika Osijek, Udruga prijatelja hospicija Osijek 1998, Medius-udruga za ljudska prava u medicini i zdravstvu , OTOS d.o.o. Osijek, Rosche diagnostic d.o.o. Zagreb, MediLab d.o.o. Zagreb, Oktal Pharma d.o.o. Zagreb, Abbott Laboratories d.o.o. Zagreb, Salvus d.o.o. Donja Stubica i dr.

Nositelj: Predsjedništvo Društva i Klubovi Društva.

5. Poticanje proizvodnje i prodaje zdrave hrane kod domaćih proizvođača:
upoznavanjem proizvođača s načinom prehrane dijabetičkih bolesnika,
vrednovanjem pojedinih vrsta namirnica zastupljenih u prehrani i zahtjevom za proizvodnju takvih proizvoda,
zahtjevom da se proizvodima sa smanjenim energetskim sadržajem, obvezno u deklaraciji naznači energetska vrijednost,
vidnim označavanjem prodajnih mjesta dijabetičke odnosno zdrave hrane.

Nositelj: Društvo u suradnji s Hrvatskim savezom dijabetičkih udruga Zagreb.

6. Omasovljenje članstva Društva: osnivanjem novih Klubova, pozivom za učlanjenje putom televizije, radija i tiska, upoznavanjem građana o aktivnostima u Klubovima putom besplatnih publikacija o dijabetesu i klupskim aktivnostima (produbljivanjem znanja o šećernoj bolesti).

Nositelj: Predsjedništvo i Klubovi Društva.

III. Posebne aktivnosti

Osim navedenih trajnih programskih ciljeva i zadaća Društva, posebna pozornost i aktivnosti Društva bit će u 2016. godini posvećena
obilježavanje 40-te obljetnice osnivanja i postojanja Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek,
sudjelovanje na 13. Kongresu osoba sa šećernom bolešću u Vodicama u 2017. g.
organizaciji obilježavanja 14. studenog – Svjetskog dana oboljelih od šećerne bolesti,
međunarodnoj suradnji s pečuškim Društvom dijabetičara,
aktivnom sudjelovanju u akciji “Slatki na Papuku”,
sudjelovanju na specijaliziranim stručnim skupovima,
ranom otkrivanju oboljelih od šećerne bolesti,
posebnoj skrbi o mladim dijabetičarima,
sudjelovanje na aktivnostima povodom Svjetskog dana zdravlja

– Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja s Društvom dijabetičara iz Pečuha (Mađarska) razmjenom posjeta, iskustava, stručnih predavanja, a u okviru suradnje gradova Osijeka i Pečuha. U okviru navedene suradnje planira se uspostava stručne suradnje, na institucionalnoj razini, liječnika i medicinskih sestara osječke Klinike i Klinike iz Pečuha, sadržajno osmišljavajući “partnerstvo” liječnika i bolesnika u liječenju bolesti.

Nositelj: Društvo u suradnji sa Kliničkim bolničkim centrom Osijek, Klinikom za unutarnje bolesti, Zavodom za endokrinologiju i bolesti metabolizma. i Gradom Osijekom, Upravnim odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb.

– Rad u tijelima HSDU-a

Aktivno sudjelovanje u radu tijela Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga Zagreb, Dugi dol 4a, te časopisu Saveza i službenom glasilu HSDU-a “Dijabetes-slatki život”.

Nositelj: Izabrani delegati Društva i Predsjedništvo Društva.

– Sudjelovanje na stručnim skupovima

Sudjelovanje na stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu, a posebice na Sajmu zdravlja te sudjelovanje na Kongresu dijabetičara. Planira se dobrovoljno mjerenje šećera u krvi posjetiteljima Sajmova, uz predstavljanje aktivnosti Društva.

– Rano otkrivanje oboljelih od šećerne bolesti

Planira se provedba akcije Društva na ranom otkrivanju oboljelih od šećerne bolesti vađenjem i mjerenjem šećera u krvi ciljane skupine građana, posebice mladih. Moguće ciljane skupine građana su: studenti osječkog Sveučilišta, učenici srednjih škola u Osijeku ili umirovljenici Osijeka.

Nositelj: Predsjedništvo Društva i Klubovi dijabetičara u suradnji sa Kliničkim bolničkim centrom Osijek, Klinikom za unutarnje bolesti, Zavodom za endokrinologiju i bolesti metabolizma.