KONTAKT

Društvo djeluje na adresi:

Vijenac Kraljeve Sutjeske 2, 31 000 Osijek
Uredovno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak od 09:00 do 12:00 sati.
tel/fax: 031/28 33 33
e-mail: dijabetes.os@gmail.com
MB: 03356973
OIB: 85493855247
IBAN: HR5425000091102002411