Proljetne aktivnosti Društa za zaštitu od dijabetesa Osijek

Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek počelo je vrlo aktivno sa
provođenjem planiranih proljetnih aktivnosti.
Učestvovalo je u obilježavanju Svjetskog dana zdravlja u organizaciji
Grada Osijeka, organiziralo je stručna predavanja o šećernom bolesti po
Gradskim četvrima te u obilježavanju Dana Gradskih četvrti sa
provođenjem aktivnosti mjerenja šećera u krvi, krvnog tlaka i
zasićenosti krvi kisikom.
Obilježavanje Hrvatskog dana oboljelih od šećerne bolesti Društvo je
učestvovalo sa uobičajenim aktivnostima u organizaciji Udruge MaDi a
pod pokroviteljstvom Grada.
Osijeka.
Da bi se članovi Društva sa obiteljima i medicinskim osobljem KBC-a
Osijek (sa dijabetologije) malo opustilo u prirodi uz tjelesne
aktivnosti a potom uz dobar zalogaj prekontrolirali razinu šećera u krvi
i utjecaj prirode na isto.
Zahvaljujući načelniku općine Antunovac svi sudionici su bili
prezadovoljni.
Klanac Ivan, predsjednik Društva